Thời gian làm việc của sở kế hoạch đầu tư

Thời gian làm việc của sở kế hoạch đầu tư bắt đầu từ khi nào?

thoi-gian-lam-viec-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu
Tháng Mười Một 21, 2021

Sở kế hoạch đầu tư là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Có thể nói, sở kế hoạch đầu tư nắm giữ một vai trò rất quan trọng việc quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Vậy thời gian làm việc