bản đồ quy hoạch bến tre

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH BẾN TRE CẬP NHẬT MỚI 2022

bản đồ quy hoạch bến tre định hướng sử dụng đất
Tháng Mười Hai 9, 2021

Bản đồ quy hoạch Bến Tre cập nhật mới nhất năm 2022, sơ đồ định hướng phát triển không gian, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển giao thông. Dựa trên văn bản Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến