Bản đồ quy hoạch Bến Tre cập nhật mới nhất năm 2022, sơ đồ định hướng phát triển không gian, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển giao thông. Dựa trên văn bản Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Bến Tre đến năm 2030. Hôm nay mình sẽ tóm tắt những thông tin chính sau:

 • Phạm vi và ranh giới đô thị
 • Tính chất, chức năng đô thị
 • Quy mô dân số, đất đai đô thị
 • Các chỉ tiêu kinh tế
 • Hướng phát triển đô thị
 • Cơ cấu sử dụng đất đô thị
 • Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật
bản đồ quy hoạch bến tre định hướng sử dụng đất

Xem thêm: Dự án chung cư Hưng Phú Bến Tre – Fancy Tower

I. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH BẾN TRE CHI TIẾT CẬP NHẬT 2022

1. Phạm vi và ranh giới đô thị

Ranh giới nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới chính của thành phố Bến Tre. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bến Tre.

2. Tính chất chức năng đô thị

 • Là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh Bến Tre.
 • Là cục phát triển trong chuỗi đô thị phía Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • Là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái đặc trưng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao cấp vùng.
 • Là đầu mối giao thông thủy, bộ của vùng tỉnh và có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

3. Quy mô dân số đất đai đô thị

Về quy mô dân số:

 • Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020 khoảng 180.000 – 200.000 người.
 • Giai đoạn dài hạn đến năm 2030 khoảng 250.000 – 280.000 người.

Về quy mô đất đai xây dựng đô thị:

 • Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020 khoảng 1.00 – 2.000 Ha
 • Giai đoạn dài hạn đến năm 2030 khoảng 2.800 – 3.000 Ha.

4. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu

Chỉ tiêu loại đô thị:

 • Hiện thành phố Bến Tre là đô thị loại III. Hướng đến đạt các tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2020.

5. Hướng phát triển đô thị

Chọn hướng phát triển đô thị ở hai bên bờ sống Bến Tre và mở rộng về phía sông Hàm Luông, lấy sông Bến Tre và sông Hàm Luông làm khung không gian thiên nhiên chính của đô thị.

Bản đồ quy hoạch Bến Tre kết hợp phát triển mạnh theo tuyến về phía huyện Châu Thành là trung tâm phát triển các khu công nghiệp.

Tổ chức vành đai xanh xung quanh thành phố, kết hợp các hành lang dịch vụ theo các trục cửa ngõ vào thành phố.

bản đồ quy hoạch bến tre định hướng phát triển không gian

II. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH BẾN TRE VỀ ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ

6.1 Phân vùng phát triển

Vùng phát triển các khu đô thị (nội thành): Toàn bộ khu vực nội thị của Thành phố dự kiến phân thành 6 khu đô thị chủ yếu phát triển từ khu vực đô thị hiện hữu mở rộng xuống các khu vực phía Nam sông Bến Tre và phía Bắc sông Hàm Luông, bản đồ quy hoạch Bến Tre gồm có:

 • Khu đô thị số 1: là khu trung tâm hiện hữu, bao gồm các trung tâm lớn của tỉnh và thành phố như: trung tâm hành chính tỉnh, trung tâm hành chính Thành phố hiện hữu, trung tâm thương mại,…
 • Khu đô thị số 2: là khu đô thị mới phía Nam sống Bến Tre gắn với trục đường Đại lộ Đồng Khởi nối dài.
 • Khu đô thị số 3: là khu đô thị mới phía Nam xã Bình Phú gắn với tuyến Đường tỉnh 887 và đóng vai trò là động lực phát triển đô thị về phía sông Hàm Luông.
 • Khu đô thị số 4: là khu đô thị hiện hữu kết hợp xây dựng mới ở phía Đông thành phố gắn với tuyến đường DDT885 đi Giồng Trôm.
 • Khu đô thị số 5: là khu đô thị mới phía Nam sông Bến Tre, khu vực này chủ yếu là các khu nhà vườn biệt thự độ thấp.
 • Khu đô thị số 6: là khu đô thị hiện hữu kết hợp xây dựng mới, là cửa ngõ phía Bắc Thành phố gắn với trục quốc lộ 60.

Vùng ngoại thành (vùng nông nghiệp – vành đai xanh đô thị): Khu vực ngoại thành đóng vai trò là vành đai xanh của đô thị với các vùng chuyên canh nông sản chất lượng cao, trồng hoa màu và đất dự trữ phát triển đô thị trong tương lai sau năm 2030. Các khu vực này dự kiến đến năm 2030 sẽ bao gồm:

 • Vùng phía Tây phát triển trồng các loại cây ăn trái chất lượng cao kết hợp loại hình du lịch sinh thái vườn.
 • Vùng Đông Bắc dự kiến sẽ trồng các loại hoa màu, rau xanh phục vụ cung cấp cho nội thành.
 • Vùng Đông Nam phát triển trồng các loại cây ăn trái chất lượng cao kết hợp loại hình du lịch sinh thái vườn như vùng phía Tây.

III. BẢN ĐỒ QUY HOẠCH BẾN TRE VỀ GIAO THÔNG

bản đồ quy hoạch bến tre phát triển giao thông
Rate this post