Hồ sơ pháp lý công trình xây dựng cần những gì? Các bước của việc làm một dự án như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Thị trường bất động sản trong những năm gần đây đã có khung pháp lý vững chắc. Bất kỳ dự án đầu tư nào cũng cần tuân thủ theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp. Theo đó, một dự án muốn được tiến hành phải có trình tự pháp lý rõ ràng.

Đối với các dự án bất động sản, nhà đầu tư và doanh nghiệp phải thực hiện quy trình đúng quy định của pháp luật.

1. Thế nào là dự án xây dựng? Hồ sơ pháp lý công trình xây dựng?

cong-trinh-dang-xay-dung

Trước khi nói về hồ sơ pháp lý dự án xây dựng, bạn hãy nắm rõ điều dưới đây:

Khi dự án xây dựng được bắt đầu có nghĩa là tất cả hồ sơ đã được phê duyệt. Mục đích của việc xây dựng dự án là xây mới; cải tạo chỉnh trang dự án có sẵn. Hồ sơ pháp lý công trình xây dựng là một tập hợp các tài liệu liên quan đến đầu tư xây dựng dự án theo quy định pháp luật.

2. Xin hồ sơ pháp lý dự án gồm những bước nào?

Quy trình xin hồ sơ dự án gồm những bước nào? Tất cả thủ tục đều phải tuân theo quy định của pháp luật. Theo đó, các nhà đầu tư phải nắm được những thủ tục mà họ sẽ phải làm. Mục tiêu là thực hiện dự án một cách dễ dàng hoặc để được xin giấy phép sớm hơn.

Thông thường, thủ tục xin hồ sơ pháp lý công trình xây dựng bao gồm 5 bước sau:

 • Chuẩn bị thủ tục “Quyết định về chính sách đầu tư”
 • Thiết kế mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất
 • Chấp nhận chủ trương đầu tư, công nhận các nhà đầu tư, thẩm định thiết kế cơ bản, thiết kế kỹ thuật thẩm định.
 • Cấp giấy phép xây dựng
phe-duyet-chu-truong-dau-tu

Sau đó, chủ đầu tư sẽ bắt đầu được xây dựng công trình. Xác định nghĩa vụ tài chính, nộp thuế sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên thực tế, thủ tục xin hồ sơ làm dự án không nhất thiết phải có đầy đủ các bước. Tuy nhiên, hầu hết dự án muốn xây dựng an toàn cần phải có các giấy tờ trên. Trước khi thực hiện, chủ đầu tư nên tham khảo các ý kiến tư vấn của luật sư.

Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo rằng dự án được triển khai nhanh chóng và thuận tiện. Dưới đây là quy trình pháp lý dự án chi tiết nhất.

3. Xin giấy phép chấp thuận chủ trương đầu tư

4. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500

Trước tiên chủ đầu tư cần phải có bản vẽ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và được phê duyệt. Trong phần này, bản vẽ 1/500 gồm có chi tiết về quy mô dự án, các loại hình sản phẩm chủ đầu tư định làm,.. Có nhiều bước pháp lý, nhưng chỉ có một số bước quan trọng, ảnh hưởng đến dự án, phần còn lại không bị ảnh hưởng nhiều.

 • Bộ Xây dựng: Thực hiện phê duyệt hàng hóa 1/500 Dự án lập kế hoạch cho các dự án thuộc thẩm quyền ủy quyền của Thủ tướng.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh: Phê duyệt dự án quy hoạch 1/500 cho các dự án thuộc thẩm quyền ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 • Ủy ban nhân dân huyện: Phê duyệt kế hoạch quy hoạch 1/500 cho các dự án thuộc thẩm quyền ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
 • Các dự án theo quy hoạch của Bộ phận, Quy hoạch xây dựng nông thôn, xây dựng quy hoạch chi tiết.
phe-duyet-ho-so-phap-ly-cong-trinh-xay-dung

Hồ sơ chi tiết tỉ lệ 1/500, chủ đầu tư cần phải có các giấy tờ sau:

 • Tuyên bố chủ trương đầu tư, tổ chức tổ chức quy hoạch đô thị.
 • Giấy chứng nhận quy hoạch hoặc tài liệu cung cấp thông tin quy hoạch hợp lệ.
 • Giải thích có sơ đồ và bản vẽ kích thước A3.
 • Thống kê bảng, tính toán tính toán và minh họa.
 • Tài liệu: Công nhận chủ đầu tư, phê duyệt chủ trương đầu tư

Ngoài ra, nếu có yêu cầu thêm giấy tờ gì, chủ đầu tư cần phải bổ sung đầy đủ. Trước khi nộp, bạn hãy tham khảo luật sư và các bên liên quan để chuẩn bị tốt nhất. Quá trình áp dụng để phê duyệt quy hoạch 1/500 bao gồm các bước sau:

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền để xem xét theo quy định.
 • Không quá 30 ngày bạn sẽ nhận được phản hồi từ chính quyền có chấp thuận đầu tư hay không.

5. Hồ sơ pháp lý công trình xây dựng - Chuyển mục đích sử dụng đất

Tỉnh Ủy ban nhân dân quyết định giao đất và cho thuê đất, cho phép chuyển nhượng mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 • Giao đất cho các cơ sở tôn giáo
 • Giao đất cho người Việt ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp được sử dụng cho mục đích công cộng của xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Giải hồ sơ hồ sơ sau khi chính quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Trả về kết quả.

6. Cấp phép xây dựng đối với dự án

Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình cấp độ đặc biệt.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng cấp I và cấp II; công trình tôn giáo.

Ủy ban nhân dân tỉnh được phân cấp theo Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, diện tích xây dựng công nghệ cao.

Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy phép xây dựng cho từng tòa nhà và nhà ở được xây dựng tại các trung tâm đô thị, trung tâm cụm xã, trong các khu vực được bảo vệ, di tích lịch sử và văn hóa trong khu vực được quản lý bởi chính họ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng với tư cách là cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, gia hạn, tái cấp và thu hồi giấy phép xây dựng do chính họ phát hành.

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng ban hành quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hủy bỏ giấy phép xây dựng.

6.1 Chuẩn bị hồ sơ sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều quan trọng nhất của dự án mà chủ đầu tư cần phải lưu ý là giấy phép xây dựng. Theo đó, hồ sơ pháp lý công trình xây dựng gồm:

 • Đơn xin giấy phép xây dựng.
 • Bản sao tài liệu quyền sử dụng đất hợp pháp.
 • Bản sao các quyết định phê duyệt dự án và quyết định đầu tư.
 • Bản vẽ thiết kế xây dựng.
 • Tuyên bố năng lực với một bản sao chứng chỉ thực hành của người sử dụng lao động, chủ trì thiết kế.
 • Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo đó, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính là nhà đầu tư phải trả phí cho cơ quan thuế nhà nước bao gồm: + Phí đăng ký + phí sử dụng đất + phí thẩm định và các khoản phí khác

Cấp ủy ban nhân dân tỉnh quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức và cơ sở tôn giáo.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư; Các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh được ủy quyền cho các cơ quan tài nguyên và môi trường ở cùng cấp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất đai.

Ủy ban nhân dân huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam ở nước ngoài được sở hữu. Nhà ở có liên quan đến quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

7.1 Cần phải lưu ý những gì khi xin hồ sơ pháp lý công trình xây dựng?

Thủ tục thực hiện xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tùy thuộc vào dự án đầu tư. Sau khi hoàn thành dự án, nhà đầu tư đã thực hiện đơn đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 • Phê duyệt 1/500 kế hoạch (với các bản vẽ đính kèm) và giấy phép xây dựng (bản sao được chứng nhận).
 • Quyết định giao đất và cho thuê của các cơ quan có thẩm quyền. Tài liệu để thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư dự án.
 • Sơ đồ nhà, đất xây dựng là bản vẽ thiết kế bề mặt hoặc vẽ hoàn chỉnh. Danh sách các công trình căn hộ và xây dựng để bán. Báo cáo ban đầu về kết quả thực hiện dự án.
 • Giấy chứng nhận cấp cho các nhà đầu tư (nếu có).

8. Tóm lại

Tóm tắt: Quy trình pháp lý dự án bao gồm nhiều thủ tục hành chính khác nhau. Trong suốt dự án đầu tư mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư được thực hiện. Có thể nói rằng các thủ tục pháp lý tương đối phức tạp. Đòi hỏi các doanh nghiệp và nhà đầu tư phải có sự hỗ trợ của một nhóm các luật sư và chuyên gia pháp lý.

Biết cách kiểm tra pháp lý dự án sẽ giúp người mua an toàn hơn khi chi tiền để mua bất động sản được hình thành trong tương lai.

Các bước xin hồ sơ pháp lý công trình xây dựng?

 • Thủ tục quyết định chính sách đầu tư
 • Thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500
 • Thủ tục giao đất, chuyển nhượng mục đích sử dụng đất
 • Giấy phép xây dựng cho các dự án
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất
Rate this post