Sóc Trăng sắp lựa chọn nhà tài trợ quy hoạch cho 15 dự án

sóc trăng
Tháng Mười 1, 2021
sóc trăng

Các dự án nằm tại huyện Long Phú, huyện Châu Thành, huyện Kế Sách, huyện Mỹ Xuyên, TP Sóc Trăng.

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt Danh mục các quy hoạch xây dựng để tổ chức công khai lựa chọn nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, tỉnh sẽ công khai lựa chọn nhà tài trợ lập quy hoạch cho 15 dự án với tổng diện tích hơn 740 ha.

“Kinh phí tổ chức lập quy hoạch xây dựng do nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch bổ trí và không được nhà nước hoàn trả. Việc tài trợ là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích nhà tài trợ làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch”, UBND tỉnh Sóc Trăng nêu rõ.

Thời gian tổ chức lập quy hoạch tính từ ngày nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch được lựa chọn và phải đảm bảo thời gian quy định đối với từng loại quy hoạch. 

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng trong phạm vi các quy hoạch nếu trên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch không được ưu tiên trong quá trinh lựa chọn chủ đầu tư dự án.

UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Xây dựng và UBND các huyện tổ chức đăng tải thông tin mời gọi các nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, các đơn vị trên tổ chức lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch.

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng có nhiệm vụ hướng dẫn nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch phương thức hỗ trợ kinh phí theo quy định. Sau khi tiếp nhận kinh phí tài trợ lập quy hoạch, đơn vị tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để tổ chức lập, thẩm định và duyệt các quy hoạch theo quy định.

quy hoạch sóc trăng
Rate this post

Leave A Comment